Aktuell scrot

2019

Denna setup har jag använt under en längre tid. Några små justeringar har förekommit men i övrigt är jag ganska nöjd.

Arch Linux | Bspwm | Polybar | st | Neovim | sxiv

Dotfiles

Jag kommer att publicera relevanta dotfiles vid ett senare tillfälle. 2017 skapade jag förutsättningarna. Håll koll där och fråga om någon speciell konfigurationsfil skulle vara intressant.